تعرفه ها

تعرفه حق عضویت بابت خدمات سایت و ارسال پروژه به شرح جدول زیر می باشد.

نوع عضویت محدوده تعریف و ارسال پروژه (سالانه) امکان توافق و انجام پروژه (سالانه) حق عضویت سالانه (ریال)
رایگان تا 5 3 0
نقره ای تا 50 تا 30 650000
طلایی نامحدود نامحدود 780000

 شایان ذکر است در صورت عضویت طلایی در طول سال از جوایز، پیشنهادات شگفت انگیز و همچنین خدمات خاص گروه میزکار مجازی ایرانیان با توجه به سابقه و عملکرد کاربری، بهره مند خواهید شد

>