تدوین نظام پرداخت برای صنایع دانش بنیان و تخصصی

شماره پروژه : ۱۴۷
|
کارفرما : azamat
|
تاریخ تعریف پروژه :۱۳۹۹/۱۰/۱۴
|
نوع پروژه : پروژه ای
|
مقدار زمان پیش بینی شده : 2 الی3 ماه
|
بودجه کل پروژه : ۳۰۰۰۰۰۰۰ تومان
|
وضعیت پروژه : باز
توضیحات
پیشنهادها(0)
میزکار
نظر و رتبه

توضیحات پروژه

در صنایعی که بر اساس مدل های مرسوم نظام پرداخت ، نگهداشت و ارزیابی عملکرد متخصصین و کارکنان دانشی با مشکل مواجه میباشد مدل خاصی طراحی میشود


بودجه پروژه

نوع پروژه : پروژه ای

بودجه کل پروژه : 30000000 تومان


مهارت های مورد نیاز

کارفرما : azamat
تعداد پروژه های فعال :0
تعداد کل پروژه ها :3