بهبود SEO سایت

شماره پروژه : ۱۴۵
|
کارفرما : sajad3613
|
تاریخ تعریف پروژه :۱۳۹۹/۱۰/۱۳
|
نوع پروژه : ارتباط مستقیم
|
مقدار زمان پیش بینی شده :
|
مبلغ پرداختی : تومان
|
وضعیت پروژه : باز
توضیحات
پیشنهادها(0)
میزکار
نظر و رتبه

توضیحات پروژه

در نظر داریم بهبود وضعیت SEO وب سایت یک شرکت فروش فرآورده های ساختمانی را به یک فرد متخصص در این زمینه واگذار نماییم.


بودجه پروژه

نوع پروژه : ارتباط مستقیم

مبلغ پرداختی : تومان


مهارت های مورد نیاز

کارفرما : sajad3613
تعداد پروژه های فعال :0
تعداد کل پروژه ها :1