بازاریابی دوره های کارشناس ارشد کسب و کار(MBA)

شماره پروژه : ۱۳۹
|
کارفرما : vsaadi
|
تاریخ تعریف پروژه :۱۳۹۹/۱۰/۱۱
|
نوع پروژه : پروژه ای
|
مقدار زمان پیش بینی شده : هفته
|
بودجه کل پروژه : ۲۰۰۰۰۰۰ تومان
|
وضعیت پروژه : باز
توضیحات
پیشنهادها(0)
میزکار
نظر و رتبه

توضیحات پروژه

بازاریابی برگزاری دوره های کارشناس ارشد کسب و کار(MBA) به صورت غیرحضوری و مجازی با مدرک معتبر وزارت علوم و تحقیقات فناوری و قابل ترجمه رسمی به ازای هر نفر ثبت نام قطعی در دوره آموزشی 10 تا 20 درصد شهریه دوره(6000000 تومان) به بازاریابی نقدا پرداخت خواهد شد


بودجه پروژه

نوع پروژه : پروژه ای

بودجه کل پروژه : 2000000 تومان


مهارت های مورد نیاز

MBA 
کارفرما : vsaadi
تعداد پروژه های فعال :0
تعداد کل پروژه ها :3