ارائه راهکارها و انجام عملیات بازاریابی تحت وب

شماره پروژه : ۱۰۸
|
کارفرما : iradesk
|
تاریخ تعریف پروژه :۱۳۹۹/۱/۱۰
|
نوع پروژه : پروژه ای
|
مقدار زمان پیش بینی شده : 30 روز
|
بودجه کل پروژه : ۵۰۰۰۰۰ تومان
|
وضعیت پروژه : در انتظار تایید متخصص
توضیحات
پیشنهادها(2)
میزکار
نظر و رتبه

توضیحات پروژه

ارائه راهکارهای مناسب و پس از تایید انجام عملیات بازاریابی برای سایت ارائه خدمات، این خدمات شامل ارائه برنامه و چگونگی تشخیص، شناشنایی، جذب و نگهداری بازار های هدف می باشد و به طور کلی می بایست راهکارهای بازاریابی برنامه رسیدن به اهداف ارائه گردد، همچنین میزان حق الزحمه پیشنهادی نیز میتواند در صورت ارائه راهکارهای دقیق دستیابی به اهداف توافق گردد


بودجه پروژه

نوع پروژه : پروژه ای

بودجه کل پروژه : 500000 تومان


مهارت های مورد نیاز

کارفرما : iradesk
تعداد پروژه های فعال :1
تعداد کل پروژه ها :1