طراحی پوستر تبلیغاتی

شماره پروژه : ۱۰۶
|
کارفرما : hhosseini56
|
تاریخ تعریف پروژه :۱۳۹۸/۸/۲۲
|
نوع پروژه : پروژه ای
|
مقدار زمان پیش بینی شده : 1 ماه
|
بودجه کل پروژه : ۱۵۰۰۰۰ تومان
|
وضعیت پروژه : باز
توضیحات
پیشنهادها(0)
میزکار
نظر و رتبه

توضیحات پروژه

طراحی پوستر جهت تبلیغات در شبکه های اجتماعی با رعایت نکات مهم و اصول طراحی پوسترهای تبلیغاتی با موضوع مورد درخواست کارفرما و به تعداد 10 عدد در یک ماه


بودجه پروژه

نوع پروژه : پروژه ای

بودجه کل پروژه : 150000 تومان


مهارت های مورد نیاز

کارفرما : hhosseini56
تعداد پروژه های فعال :1
تعداد کل پروژه ها :4