نظارت ساختمان

شماره پروژه : ۱۰۵
|
کارفرما : omrandasht
|
تاریخ تعریف پروژه :۱۳۹۸/۸/۱۹
|
نوع پروژه : پروژه ای
|
مقدار زمان پیش بینی شده : ساعت
|
بودجه کل پروژه : تومان
|
وضعیت پروژه : باز
توضیحات
پیشنهادها(0)
میزکار
نظر و رتبه

توضیحات پروژه

ساختمانهای مسکونی ,تجاری , اداری ,صنعتی , نظامی "


بودجه پروژه

نوع پروژه : پروژه ای

بودجه کل پروژه : تومان


مهارت های مورد نیاز

کارفرما : omrandasht
تعداد پروژه های فعال :0
تعداد کل پروژه ها :3