نام و نام خانوادگی : محمودرضا پورعابد
محل فعالیت : تهران - تهران
تاریخ عضویت : 1396/10/25
نوع عضویت : حقیقی
رزومه
تهیه صورت وضعیت پیمانکار - رسیدگی به صورت وضعیت مشاور - امور قرارداد ها - برآورد پروژه - نقشه کشی - تهیه لایحه تاخیرات - بررسی و پیگیری ادعا پیمانکاران - تهیه برنامه زمانبندی تفصیلی - برنامه ریزی و کنترل پروژه
مهارت ها
عمران و سازهعمران و سازه
رتبه و نظر کارفرمایان درباره کاربر
این کاربر پروژه ای انجام نداده.