نام و نام خانوادگی : امیر نجفی
محل فعالیت : تهران - تهران
تاریخ عضویت : 1396/08/17
نوع عضویت : حقیقی
رزومه
 برآورد هزینه های لازم جهت شرکت در مناقصات  تهیه برنامه استراتژیک پروژه ها  تهیه جریان نقدی پروژه  تهیه برنامه زمانبندی  کنترل فرایند تامین تجهیزات  برنامه ریزی جهت فعالیت های اجرایی در سایت  تهیه گزارش تاخیرات زمان و هزینه پروژه به تفکیک فاز مهندسی، تامین تجهیزات و اجرا
مهارت ها
صنایعمدیریت پروژهآب و فاضلابنفت و گاز و نیروگاه
رتبه و نظر کارفرمایان درباره کاربر
این کاربر پروژه ای انجام نداده.