جستجوی پروژه ها

خرید خدمات

تومان
ارتباط
انجام ثبت های رویدادهای مالی تهیه گزارشات مورد نیاز مدیریت حقوق و دستمزد معاملات فصلی ارزش افزو ...
حسابداری و حقوق
فایل های ورد قراردادهای EPC مطابق با بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه در بخش های صنعتی و غیر صنعتی ...
مدیریت پروژه
توافقی تومان
پروژه ای
انجام امور بازاریابی در شبکه های اجتماعی و انجام تبلیغات هدفمند با ارائه برنامه انجام بازار یابی ...
شبکه های اجتماعی
طراحی سربرگ، پاکت نامه و بروشور ...
گرافیک
انجام مطالعات مرحله اول تاسیسات مکانیک ساختمانی با کاربری عمومی و تهیه گزارش و مدارک موزد نیاز ...
مکانیک
نیاز به بررسی پروژه براساس نرم افزار GIS جهت خطوط انتقال آب از نظر بهینه بودن مسیر، قطر لوله ها می ب ...
آب و فاضلاب
100000 تومان
پروژه ای
طراحی بنرهای تبلیغاتی برای سایت ...
گرافیک