جستجوی پروژه ها

خرید خدمات

1000000 تومان
پروژه ای
توضیح درباره پروژه توضیح درباره پروژه ...
ترجمه متون تخصصی
انجام مطالعات مرحله اول تاسیسات مکانیک یک ساختمان اداری با زیربنای در حدود 2000 مترمربع به طور کامل ...
مکانیک
ارائه راهکارهای مناسب و پس از تایید انجام عملیات بازاریابی برای سایت ارائه خدمات، این خدمات شامل ارا ...
بازاریابی
تهیه محتوا جهت ارائه در شبکه های اجتماعی ، براساس حداقل 4 ویدئو در یک ماه (هر هفته 1 ویدئو) و 30 تصو ...
گرافیک و هنر
150000 تومان
پروژه ای
طراحی پوستر جهت تبلیغات در شبکه های اجتماعی با رعایت نکات مهم و اصول طراحی پوسترهای تبلیغاتی با موضو ...
گرافیک
تومان
پروژه ای
ساختمانهای مسکونی ,تجاری , اداری ,صنعتی , نظامی " ...
معماری
تومان
پروژه ای
نقشه برداری زمینی -نقشه برداری زمینی فتوگرامتری - نقشه برداری با پهپاد ...
عمران و سازه
نظارت بر پروژه های راهسازی (نظارت راهسازی - مطالعات راهسازی - مدیریت طرح - پدافندغیرعامل ...
عمران و سازه
5000000 تومان
پروژه ای
ثبت نام کد اقتصادی ثبت نام ارزش افزوده و پیگیری تمدید آن تهیه و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده تهیه ...
مشاوران حقوقی
15000000 تومان
پروژه ای
تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی ثبت نام ارزش افزوده و اخذ گواهی ارزش افزوده کنترل دفاتر و ...
مشاوران مالی و حسابرسی