نام و نام خانوادگی : ali
محل فعالیت : تهران - تهران
تاریخ عضویت : 1399/03/12
نوع عضویت : حقیقی
رزومه
مهارت ها
رتبه و نظر کارفرمایان درباره کاربر
این کاربر پروژه ای انجام نداده.