پیام افتتاحیه

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پیام افتتاحیه

خدمت هم میهنان عزیز، میز کار مجازی ایرانیان فعالیت خود را آغاز کرده و آماده خدمت رسانی به شما کارفرمایان و متخصصان عزیز ایران می باشد. امید است با این تحول ایجاد شده، دسترسی به بازار کار و اطلاعات برای متخصصان کشورمان تسهیل گردد و کارفرمایان محترم نیز به راحتی اهدافی را که در ذهن و باور خود دارند را به منصه ظهور رسانده و با همکاری با یکدیگر، آینده ای باشکوه برای سرزمین خود به ارمغان بیاوریم.

گروه میز کارمجازی ایرانیان

Iradesk

موارد مرتبط

 • پیام افتتاحیه

          باسلام 

  خدمت هم میهنان عزیز، میز کار مجازی ایرانیان فعالیت خود را آغاز کرده و آماده خدمت رسانی به شما کارفرمایان و متخصصان عزیز ایران می باشد. امید است با این تحول ایجاد شده، دسترسی به بازار کار و اطلاعات برای متخصصان کشورمان تسهیل گردد و کارفرمایان محترم نیز به راحتی اهدافی را که در ذهن و باور خود دارند را به منصه ظهور رسانده و با همکاری با یکدیگر، آینده ای باشکوه برای سرزمین خود به ارمغان بیاوریم.

  گروه میز کارمجازی ایرانیان

  Iradesk

 • پیام افتتاحیه

          باسلام 

  خدمت هم میهنان عزیز، میز کار مجازی ایرانیان فعالیت خود را آغاز کرده و آماده خدمت رسانی به شما کارفرمایان و متخصصان عزیز ایران می باشد. امید است با این تحول ایجاد شده، دسترسی به بازار کار و اطلاعات برای متخصصان کشورمان تسهیل گردد و کارفرمایان محترم نیز به راحتی اهدافی را که در ذهن و باور خود دارند را به منصه ظهور رسانده و با همکاری با یکدیگر، آینده ای باشکوه برای سرزمین خود به ارمغان بیاوریم.

  گروه میز کارمجازی ایرانیان

  Iradesk

 • پیام افتتاحیه

          باسلام 

  خدمت هم میهنان عزیز، میز کار مجازی ایرانیان فعالیت خود را آغاز کرده و آماده خدمت رسانی به شما کارفرمایان و متخصصان عزیز ایران می باشد. امید است با این تحول ایجاد شده، دسترسی به بازار کار و اطلاعات برای متخصصان کشورمان تسهیل گردد و کارفرمایان محترم نیز به راحتی اهدافی را که در ذهن و باور خود دارند را به منصه ظهور رسانده و با همکاری با یکدیگر، آینده ای باشکوه برای سرزمین خود به ارمغان بیاوریم.

  گروه میز کارمجازی ایرانیان

  Iradesk

 • پیام افتتاحیه

          باسلام 

  خدمت هم میهنان عزیز، میز کار مجازی ایرانیان فعالیت خود را آغاز کرده و آماده خدمت رسانی به شما کارفرمایان و متخصصان عزیز ایران می باشد. امید است با این تحول ایجاد شده، دسترسی به بازار کار و اطلاعات برای متخصصان کشورمان تسهیل گردد و کارفرمایان محترم نیز به راحتی اهدافی را که در ذهن و باور خود دارند را به منصه ظهور رسانده و با همکاری با یکدیگر، آینده ای باشکوه برای سرزمین خود به ارمغان بیاوریم.

  گروه میز کارمجازی ایرانیان

  Iradesk