درخواست فایل های ورد نمونه قرارداد EPC

شماره پروژه : ۹۹
|
کارفرما : andish.k
|
تاریخ تعریف پروژه :۱۳۹۸/۳/۱
|
نوع پروژه : پروژه ای
|
مقدار زمان پیش بینی شده : 3 روز
|
بودجه کل پروژه : ۵۰۰۰۰ تومان
|
وضعیت پروژه : باز
توضیحات
پیشنهادها(0)
میزکار
نظر و رتبه

پیشنهاد انتخاب شده

  • هنوز پیشنهادی برای انجام پروژه انتخاب نشده است

پیشنهادها (۰ پیشنهاد) میانگین ۰ تومان

کارفرما : andish.k
تعداد پروژه های فعال :0
تعداد کل پروژه ها :1