بازاریابی در شبکه های اجتماعی

شماره پروژه : ۹۸
|
کارفرما : admin
|
تاریخ تعریف پروژه :۱۳۹۸/۳/۱
|
نوع پروژه : پروژه ای
|
مقدار زمان پیش بینی شده : 1 ماه
|
بودجه کل پروژه : توافقی تومان
|
وضعیت پروژه : باز
توضیحات
پیشنهادها(0)
میزکار
نظر و رتبه

پیشنهاد انتخاب شده

  • هنوز پیشنهادی برای انجام پروژه انتخاب نشده است

پیشنهادها (۰ پیشنهاد) میانگین ۰ تومان

کارفرما : admin
تعداد پروژه های فعال :0
تعداد کل پروژه ها :1