بازاریابی در شبکه های اجتماعی

شماره پروژه : ۹۸
|
کارفرما : admin
|
تاریخ تعریف پروژه :۱۳۹۸/۳/۱
|
نوع پروژه : پروژه ای
|
مقدار زمان پیش بینی شده : 1 ماه
|
بودجه کل پروژه : توافقی تومان
|
وضعیت پروژه : باز
توضیحات
پیشنهادها(0)
میزکار
نظر و رتبه

توضیحات پروژه

انجام امور بازاریابی در شبکه های اجتماعی و انجام تبلیغات هدفمند با ارائه برنامه انجام بازار یابی


بودجه پروژه

نوع پروژه : پروژه ای

بودجه کل پروژه : توافقی تومان


مهارت های مورد نیاز

کارفرما : admin
تعداد پروژه های فعال :0
تعداد کل پروژه ها :1