طراحی سربرگ و پاکت نامه و بروشور

شماره پروژه : ۸۴
|
کارفرما : hahoss
|
تاریخ تعریف پروژه :۱۳۹۷/۲/۱۰
|
نوع پروژه : پروژه ای
|
مقدار زمان پیش بینی شده : 20 روز
|
بودجه کل پروژه : ۱۰۰۰۰۰ تومان
|
وضعیت پروژه : باز
توضیحات
پیشنهادها(0)
میزکار
نظر و رتبه

توضیحات پروژه

طراحی سربرگ، پاکت نامه و بروشور


بودجه پروژه

نوع پروژه : پروژه ای

بودجه کل پروژه : 100000 تومان


مهارت های مورد نیاز

کارفرما : hahoss
تعداد پروژه های فعال :0
تعداد کل پروژه ها :1