طراحی بنر های تبلیغاتی

شماره پروژه : ۳۵
|
کارفرما : hhosseini56
|
تاریخ تعریف پروژه :۱۳۹۶/۷/۱۷
|
نوع پروژه : پروژه ای
|
مقدار زمان پیش بینی شده : 1 هفته
|
بودجه کل پروژه : ۱۰۰۰۰۰ تومان
|
وضعیت پروژه : باز
توضیحات
پیشنهادها(1)
میزکار
نظر و رتبه

توضیحات پروژه

طراحی بنرهای تبلیغاتی برای سایت


بودجه پروژه

نوع پروژه : پروژه ای

بودجه کل پروژه : 100000 تومان


مهارت های مورد نیاز

کارفرما : hhosseini56
تعداد پروژه های فعال :1
تعداد کل پروژه ها :3
>