عنوان پروژه تستی

شماره پروژه : ۱۱۰
|
کارفرما : admin
|
تاریخ تعریف پروژه :۱۳۹۹/۲/۳۱
|
نوع پروژه : پروژه ای
|
مقدار زمان پیش بینی شده : 100 ساعت
|
بودجه کل پروژه : ۱۰۰۰۰۰۰ تومان
|
وضعیت پروژه : در حال انجام
توضیحات
پیشنهادها(1)
میزکار
نظر و رتبه

توضیحات پروژه

توضیح درباره پروژه توضیح درباره پروژه


بودجه پروژه

نوع پروژه : پروژه ای

بودجه کل پروژه : 1000000 تومان


مهارت های مورد نیاز

کارفرما : admin
تعداد پروژه های فعال :1
تعداد کل پروژه ها :2