طراحی پوستر تبلیغاتی

شماره پروژه : ۱۰۶
|
کارفرما : hhosseini56
|
تاریخ تعریف پروژه :۱۳۹۸/۸/۲۲
|
نوع پروژه : پروژه ای
|
مقدار زمان پیش بینی شده : 1 ماه
|
بودجه کل پروژه : ۱۵۰۰۰۰ تومان
|
وضعیت پروژه : باز
توضیحات
پیشنهادها(0)
میزکار
نظر و رتبه

پیشنهاد انتخاب شده

  • هنوز پیشنهادی برای انجام پروژه انتخاب نشده است

پیشنهادها (۰ پیشنهاد) میانگین ۰ تومان

کارفرما : hhosseini56
تعداد پروژه های فعال :1
تعداد کل پروژه ها :4