نظارت ساختمان

شماره پروژه : ۱۰۵
|
کارفرما : omrandasht
|
تاریخ تعریف پروژه :۱۳۹۸/۸/۱۹
|
نوع پروژه : پروژه ای
|
مقدار زمان پیش بینی شده : ساعت
|
بودجه کل پروژه : تومان
|
وضعیت پروژه : باز
توضیحات
پیشنهادها(0)
میزکار
نظر و رتبه

پیشنهاد انتخاب شده

  • هنوز پیشنهادی برای انجام پروژه انتخاب نشده است

پیشنهادها (۰ پیشنهاد) میانگین ۰ تومان

کارفرما : omrandasht
تعداد پروژه های فعال :0
تعداد کل پروژه ها :3