ثبت نام های حقوقی شرکت

شماره پروژه : ۱۰۲
|
کارفرما : Bashiriiali
|
تاریخ تعریف پروژه :۱۳۹۸/۷/۲۸
|
نوع پروژه : پروژه ای
|
مقدار زمان پیش بینی شده : 3 ماه
|
بودجه کل پروژه : ۵۰۰۰۰۰۰ تومان
|
وضعیت پروژه : باز
توضیحات
پیشنهادها(0)
میزکار
نظر و رتبه

پیشنهاد انتخاب شده

  • هنوز پیشنهادی برای انجام پروژه انتخاب نشده است

پیشنهادها (۰ پیشنهاد) میانگین ۰ تومان

کارفرما : Bashiriiali
تعداد پروژه های فعال :0
تعداد کل پروژه ها :3